Momenteel bestaan er plannen van een grote vakantieketen om een bungalowpark te bouwen op de Gulperberg. Vanuit hun belangen gezien uiteraard een schitterende locatie. Maar het zicht op deze beeldbepalende heuvel bij Gulpen wordt daarmee wel voorgoed verpest. De lokale politiek lijkt helaas in meerderheid voor de komst van honderden vakantiehuisjes op deze kwetsbare locatie. Onder meer met deze site proberen wij het tij te keren. Zodat ook volgende generaties nog van de mooie natuur en het karakteristieke landschap zullen kunnen blijven genieten!

donderdag 30 januari 2014

Wandeling Gulperberg


Op zondag 16 februari 2014 organiseert GroenLinks in Gulpen-Wittem een wandeling naar de Gulperberg. Natuurgidsen zullen onderweg vertellen over de natuur en het landschap. Het vertrek is om 13:00 uur vanaf het busstation in Gulpen. De wandeling duurt ongeveer twee uur en de “berg” wordt twee maal bedwongen, dus in totaal zo’n 120 meter hoogteverschil. Sommige paden kunnen modderig zijn, dus goed schoeisel is aan te bevelen. Deelname is gratis.

De Gulperberg is de laatste jaren vaak in het nieuws geweest. Zo waren er plannen voor een groot bungalowpark en een enorm hotel op deze markante locatie. De gemeente liet een duur en onnodig onderzoek uitvoeren. Gelukkig volgde men uiteindelijk de wens van een grote meerderheid van de burgers: rust en natuur op de Gulperberg in plaats van grootschalige verblijfsrecreatie. Er is nog wel één probleem: de restanten van het afgebrande restaurant. Een “kankergezwel” zo noemt de eigenaar deze plek, maar de bouwval ruimt hij helaas niet op. Er hebben zich echter al mensen met ideeën gemeld die de handen uit de mouwen willen steken.

Meer informatie is te verkrijgen bij Bert Verton, tel. 043-4506066, e-mail bert@verton.nl.

maandag 30 september 2013

Onheil voorlopig afgewend

Een beperkte uitbreiding van het toegestane bouwoppervlakte bij het afgebrande restaurant van 800 tot 1000 vierkante meter. Naar verwachting te weinig voor de eigenaar die ambitieuze plannen op deze plek had, waardoor we waarschijnlijk nog wel met de rotzooi daar zullen blijven zitten.

Al met al toch een acceptabele uitkomst van de Gulperberg-perikelen de laatste jaren. De burger bleek niet gediend van grootschalige projecten op de Gulperberg en inmiddels is ook de politiek daar weer van overtuigd.

Ons initiatief www.reddegulperberg.nl en de vele steun die we daarbij ontvingen heeft zeker mee bijgedragen aan dit resultaat. Hartelijk dank daarvoor! Voorlopig lijkt het onheil afgewend, maar uiteraard blijven we waakzaam.

Hieronder nog twee recente knipsels uit De Limburger over het gestrande plan voor wellness en een verslag van de beslissende raadsvergadering.


vrijdag 14 juni 2013

Inspraakreactie Wim van Heukelom

Wim van Heukelom toonde zich al eerder een fel tegenstander van verdere aantasting van de Gulperberg.

De opgestelde Gebiedsvisie kan hem nog allerminst geruststellen. Hij heeft daarom een inspraakreactie aan de gemeente Gulpen-Wittem gezonden.

Inspraak is nog mogelijk t/m 30 juni 2013.
Kijk in het bericht hieronder voor meer informatie.

donderdag 30 mei 2013

Gebiedsvisie ter inzage - inspraak mogelijk

De door de gemeente Gulpen-Wittem opgestelde concept Gebiedsvisie voor de Gulperberg ligt momenteel ter inzage.

Zie de officiële bekendmaking d.d. 29-05-2013. Via deze verwijzing zijn de opgestelde documenten te raadplegen.

Van 3 t/m 30 juni 2013 is inspraak mogelijk. Zie de officiële bekendmaking (via de verwijzing hierboven) voor de manier waarop een inspraakreactie kan worden ingestuurd.

Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze concept Gebiedsvisie zijn uiteraard ook altijd welkom bij info@reddegulperberg.nl.

Burger kiest voor rust en groen, zo concludeerden we op 4 oktober j.l. en hier zullen we ons voor blijven inzetten!

vrijdag 26 oktober 2012

Landmark op de Gulperberg?

De Limburger/Limburgs Dagblad, 26 oktober 2012

De gebiedsvisie Gulperberg lijkt dus verder te worden uitgewerkt op basis van de plannen van Paul Rutten (Gulpener Holding). Op de gemeentelijke website is het besprekingsverslag te vinden van het overleg tussen het onderzoeksbureau Oranjewoud en de heer Rutten. Omdat niet iedereen deze plannen kent, hier enkele citaten:

"Gulpener Holding is eigenaar van enkele percelen grond op de kop van de Gulperberg (voormalige Panoramarestaurant en het voormalige aangrenzende dierenpark). Op dit perceel wil de Gulpener Holding een hotel/welness complex realiseren. Er is 6000m2 hotelruimte (80 kamers a 32-34m2) voorzien, 3000m2 welness ruimte en er is 3000m2 parkeerruimte nodig."

"Onderdeel van het ontwerp is een toren die vanuit de omgeving zichtbaar is en van waaruit er uitzicht is over de omgeving. Het complex moet gaan fungeren als landmark op de Gulperberg."

donderdag 4 oktober 2012

Burger kiest voor rust en groen!

De resultaten van de enquête gebiedsvisie Gulperberg zijn bekend gemaakt. Maar liefst 61% van de respondenten vond scenario 2 goed of zeer goed. In dit scenario wordt verblijfsrecreatie verplaatst naar onderaan de Gulperberg naast Mosaqua, de huidige camping wordt extensieve dagrecreatie en het afgebrande restaurant wordt opgeruimd. Anders gezegd: de burger kiest voor rust en groen op de Gulperberg! Tot zover het goede nieuws.

Echter in de terugkoppeling van de bureaus Oranjewoud en Croonen duikt plotseling een scenario 2+ op. Wel vakantiehuisjes onderaan de berg, maar ook een groot landschapsontsierend hotel bovenop de berg. Kennelijk moet en zal er toch gebouwd gaan worden op de berg en nemen de bureaus de door hen zelf georganiseerde burgerparticipatie niet serieus.

Op donderdag 25 oktober a.s. buigt de gemeenteraad van Gulpen-Wittem zich weer over deze kwestie.

donderdag 7 juni 2012

Digitale enquête en inloopavond

Het heeft een tijdje geduurd, maar inmiddels liggen er dan toch diverse mogelijke scenario's voor de Gulperberg. De gemeente Gulpen-Wittem nodigt haar burgers thans uit voor:
  • Het invullen van een digitale enquête.
  • Een inloopavond op dinsdag 12 juni.
Meer hierover op de website van de gemeente Gulpen-Wittem.

Overigens heb ik al van diverse kanten sceptische geluiden opgevangen over deze digitale enquête, maar dat is natuurlijk ter eigen beoordeling...

Zie ook onderstaand artikeltje uit De Limburger/Limburgs Dagblad van 5 juni j.l.

donderdag 22 maart 2012

Tweede Kamerlid beklimt Gulperberg

Bruno Braakhuis, lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks, zal zondag 25 maart ook de wandelschoenen aantrekken en met ons de Gulperberg beklimmen. Hij benadrukt hiermee het belang van het behoud van het bijzondere Limburgse landschap.

Braakhuis: “Ik ben dol op Limburg. Ik kom hier graag om bij te komen van de drukte in de Randstad. Natuurlijk moeten wij er alles aan doen om deze unieke natuur en het landschap te behouden. Ook voor onze kinderen.”

Zie ook Wandeling naar de Gulperberg op 25 maart.

dinsdag 13 maart 2012

Wandeling naar de Gulperberg op 25 maart

Op zondag 25 maart organiseert GroenLinks in Gulpen-Wittem een wandeling naar de Gulperberg. De gemeente maakt momenteel een gebiedsvisie voor deze markante locatie. Moet de Gulperberg verder worden vercommercialiseerd of geven we voorrang aan natuur en landschap? Over deze vraag zal het zeker gaan tijdens deze wandeling. Maar natuurlijk wordt het vooral genieten van de lente die zich op dit moment aandient.

De wandeling maakt deel uit van de landelijke actie “Stappen voor natuur”. Het kabinet bezuinigt meer dan 70% op de natuur waardoor er gaten zullen vallen in de Ecologische Hoofdstructuur. Daarnaast verliezen veel zeldzame plant- en diersoorten hun beschermde status. Tijdens de wandeling zal ook worden bekeken wat dit concreet betekent voor het gebied rondom de Gulperberg.

De wandeling start op zondag 25 maart om 14:00 uur vanaf het busstation te Gulpen. De lengte is circa 5 kilometer en het duurt ongeveer 2 uren. Deelname is gratis. Een natuurgids zal de wandeling begeleiden.

maandag 2 januari 2012

Reacties (vervolg)

Mijn man en ik zijn uit liefde voor het Heuvelland ruim 2 jaar geleden vanuit Apeldoorn naar Gulpen verhuisd.
Ruim dertig jaar lang kwamen wij hier tweemaal per jaar wandelen en kenden op den duur alle uitgezette wandelingen uit het hoofd, genietend van de rust en de schoonheid van het landschap.
Sinds wij hier wonen voelen we de druk van het toerisme en de vele wielersporters op de rust van de voetpaden toenemen. Het zwerfvuil langs de paden neemt toe en wordt zelden verwijderd. Fietsers zonder bel maken het wandelen gevaarlijk. Dit is nog toegenomen sinds de permanente Amstel Goldrace-route voor recreanten is uitgezet.
Moet het zover komen dat zoekers van rust en schoon landschap Zuid-Limburg gaan mijden en andere plaatsen gaan zoeken? Dat gaat zeker gebeuren als er op de rustige Gulperberg een luxe vakantiepark komt met totaal ander publiek, de nodig parkeerruimte, toegangswegen etc. En wat te denken van de overlast voor de buurtbewoners?
Laat de camping zoals die is. Deze trekt zoekers van rust en eenvoud in de vrije natuur. Die leveren evengoed klandizie voor de plaatselijke middenstand.

Ria Koop-Gerdes te Gulpen.

Onderzoek gaat van start

Lange tijd was het relatief stil rondom de Gulperberg, maar op 23 december 2011 stond onderstaand artikeltje in Dagblad De Limburger. Men gaat dus beginnen met de aangekondigde gebiedsvisie. We houden u op de hoogte!

zondag 5 juni 2011

Gesprek over komst bungalowpark bij L1

Marion van der Kleij  van GroenLinks Gulpen-Wittem was samen met Dhr. Janssen in het programma De stemming van L1 om het gesprek aan te gaan over de eventuele komst van een bungalowpark op de Gulperberg.

Beluister hier het Fragment

vrijdag 20 mei 2011

Plannen op lange baan, maar niet van de baan!

Een niet-objectief verslag vanaf de publieke tribune

De gemeente gaat zelf de mogelijkheden met de Gulperberg laten onderzoeken. Dus gelukkig voorlopig geen rol voor Center Parcs of andere particuliere initiatiefnemers. Maar helaas toch nog steeds de optie open dat er in de toekomst een vakantiepark kan komen op de Gulperberg.

Een beschamende vertoning vond ik het vanaf de publieke tribune. Al maanden geleden heeft Center Parcs afgehaakt. Pas vorige week donderdag kwam dat nieuws naar buiten via de pers.

Niets mee te maken, zo redeneerde wethouder Bormans, de gemeente heeft (nog) niets van Center Parcs gehoord, dus de gemeenteraad kan gewoon het voorstel behandelen. Hoe onserieus kan een college de raad nemen? En de wethouder redeneerde verder, mocht Center Parcs toch blijken af te haken, dan had hij al ene meneer Janssen paraat die het hele verhaal wel wilde overnemen.

Deze move ging zelfs zijn eigen CDA-fractie te ver. Handig sloten zij (evenals coalitiepartner Fractie Franssen) zich aan bij een reeds in stelling gebracht amendement van oppositiepartij Groen! waarin om een onderzoek werd gevraagd naar de mogelijkheden van verblijfstoerisme (bungalows) op de Gulperberg.

Na een schorsing werd het woordje “bungalow” uit dit amendement geschrapt en konden ook de fracties van PvdA en Balans ermee instemmen. Uitsluitend GroenLinks bleek nog tegen dit voorstel, deze fractie wil simpelweg geen vakantiehuisjes op de Gulperberg en heeft daar geen onderzoek voor nodig.

Jammer dat de gemeenteraad zich niet klip en klaar uitsprak tegen een vakantiepark op deze karakteristieke plek. Maar het geeft ons nu wel wat meer tijd om het maatschappelijk verzet tegen deze slechte ideeën wat beter te gaan organiseren!

donderdag 19 mei 2011

Reacties (vervolg)

Ook wij willen met deze mail aangeven dat wij tegen nog een grootschalig vakantiepark zijn, op de Gulperberg of elders in de gemeente Gulpen Wittem.
Wij wonen sinds 1988 in Pesaken en zien het toerisme in al die jaren groeien en groeien. In onze straat (want meer dan dat is Pesaken niet) komen.steeds meer wandelaars en fietsers. Wij hebben daar op normale dagen geen last van. Maar als in de weekenden toertochten en wandeltochten georganiseerd worden, is het vreselijk druk in die smalle straat, met gevaar voor allemaal. De weggebruikers gedragen zich ook steeds agressiever, iedereen raakt geïrriteerd.

Inmiddels hebben ook alle boerderijen in de omgeving 1-6 vakantiewoningen en dat geeft extra drukte, vooral in de schoolvakanties en in het hoogseizoen. Als je de kalender van al die vakanties naast elkaar legt, blijft er nauwelijks nog een rustige periode in het jaar over.

En worden nu ook de prullenbakken nog weggehaald in het buitengebied? Dan wordt ons 5-sterrenlandschap al snel een vuilnisbelt met al die wandelaars, mountainbikers en fietsers !

Mijn zorg is: Gulpen prijst zich op den duur uit de markt vanwege al die drukte. Wij doen bijvoorbeeld al liever onze boodschappen in Margraten omdat we in Gulpen niet kunnen parkeren. We gaan ook om diezelfde reden ook niet naar Maastricht, veel te druk en wijken uit naar Heerlen om te winkelen.

Christianne & Robert Collin-Hermans te Gulpen.
-----
De natuur is broos in Zuid Limburg. Tijdens mijn wandelingen door het heuvelland, zie ik al teveel ellende van het zgn. massatoerisme.

Fietstochten, motortochten, wandeltochten enz.. Massaal zijn ze aanwezig in het heuvelland. Elke zondag wordt er wel iets georganiseerd.

Kamperen bij de boer is ook in. Ook deze bijverdiensten wordt steeds populairder bij de boeren in ons Heuvelland. Op veel plekken kun je al niet meer ongeschonden genieten van het uitzicht zonder de gekleurde tentdoeken en witte campers en caravans te zien.

Hoewel de camping op de Gulperberg al geen schoonheidsprijs verdiend, verwacht ik zondermeer dat een grootschalig bungalowpark de situatie alleen maar slechter maakt. Kortom als er al gebouwd moet worden, dan alleen op de huidige plek van de camping en onder strikte voorwaarden van aanplanting groen. Daarmee verbeter je de huidige situatie. Het lijkt me een illusie dat je de huidige plek van de camping terug kunt geven aan de natuur. Ik ben dan ook van mening dat je bij verkoop van de camping de nieuwe eigenaar onder strikte voorwaarden moet begeleiden in de aankoop om daarmee proberen een verbetering aan te brengen.

B. van den Bisen te Gulpen.
-----
Geen commercieel "circus" op de Gulperberg!
Laten we Limburg alsjeblieft mooi houden en niet belasten met onnodige zaken.


Carlien Erens te Heerlen.

dinsdag 17 mei 2011

Donderdag a.s. raadsvergadering over Gulperberg

Donderdag 19 mei 2011 staat het Center Parcs bugalowpark op de Gulperberg op de agenda van de gemeenteraad van Gulpen-Wittem. Aanvang 19:30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Gulpen.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Gulpen-Wittem.

Zie ook de brief van Wim van Heukelom aan het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Gulpen-Wittem.

De behandeling van dit onderwerp gaat gewoon door, ondanks een bericht in de krant dat Center Parcs zich inmiddels zou hebben teruggetrokken! Zie website MGL.

Nog meer steunbetuigingen!

Hieronder nog enkele ontvangen reacties:
Ik ben bewoner van hoeve de Bek onderaan de Gulperberg sinds 1988.
De toegenomen drukte door motoren, wielertochten, oldtimers, landmacht, agrarisch verkeer en wat niet meer is te gek voor woorden.
Dat zal ten koste gaan van het duurzame toerisme en welzijn van de lokale bevolking.
Ik heb dat al verschillende keren bij de gemeente aangekaart maar steeds zonder resultaat.
Daar heerst nog steeds de opvatting hoe meer hoe beter voor de economie etc.
Ik ondersteun jullie actie en hopelijk begint de 'politiek' in te zien dat deze korte termijn visie zich uiteindelijk tegen de regio gaat keren door het wegblijven van de toeristen die hier komen voor de rust en de natuur en daadwerkelijk onmisbaar zijn voor horeca en middenstand.
Dus daarnaast nog een vakantiepark bouwen met alle gevolgen van dien is een volkomen absurd plan.

 Ik wens jullie veel succes.

Met vriendelijke groet,

Clemens Hoffman
-----
Beste mevrouw van der Kleij en heer van Houtem,

graag willen wij u bij deze laten weten dat wij het standpunt van Groen Links en de daaraan ten grondslag liggende argumentatie met betrekking tot het NIET toestaan van de realisatie van een bungalowpark op de Gulperberg, zoals opgenomen in het Gulp & Geul Journaal van vrijdag 13 mei 2011, van harte delen.
Ook wij ervaren dat in de afgelopen jaren de druk door het aantal wielerwedstrijden, wandeltochten en met name ook autotochten en scootertochten enorm is toegenomen. Dit niet alleen op de natuur maar ook op de bewoners van de langs de routes gelegen bebouwing.
Het zal u ongetwijfeld ook uit eigen ervaring bekend zijn dat de toegangswegen naar het heuvelland op zonnige weekenddagen verstopt zijn en in onze beleving wordt dat steeds erger.
Stille getuigen van de toenemende drukte zijn bijvoorbeeld ook de toegenomen aantallen lege plastic flesjes langs de (wandel-)routes en ander zwerfvuil dat achteloss in de natuur wordt gedropt.
Het is al geen bijzonderheid meer om kapotte binnenbanden van mountainbikes e.d. langs de wandelpaden aan te treffen en dat zou toch niet moeten gebeuren.
Recreëren moet kunnen maar dan wel met respect voor natuur en omgeving en zonder dat de overlast de overhand gaat nemen en inbreuk maakt op de specifieke kenmerken van onze leefomgeving nl. rust en natuur.
Ook het aantal verkeersonveilige situaties neemt toe temeer een groot deel van de “stille” wegen, zoals die waaraan wij wonen, in het geheel niet zijn bedoeld en ingericht voor grote verkeersstromen en dat zouden we ook graag zo houden/terugkrijgen.

Met u zijn wij dan ook van oordeel dat de aantrekkingskracht van ons woongebied nu juist in de kleinschaligheid ligt en niet verstoord moet worden door verdergaande uitbreiding van allerlei grootschalige projecten die nog meer druk zullen opleveren.
Het toestaan van grootschalige projecten zal, zo is onze vrees, op de langere termijn uiteindelijk ook averechts werken en ervoor zorgen dat de aantrekkelijkheid van het Heuvelland verdwijnt.
Dan staan we allemaal, bewoners en natuur, met lege handen en dat zal niet de bedoeling zijn.

We wensen u veel succes in uw strijd tegen dit project. Onze steun heeft u!

Vriendelijke groeten,

Edith Vogt en Theo Klein (Gulpen)
-----
Ik ben heel blij dat jullie tegen de komst van de vakantiehuisjes zijn.
Dit geeft heel veel extra overlast. De mensen die nu hier hun vakantie doorbrengen op een camping bij de boer zijn hele rustige mensen die van de natuur houden en van de stilte. Ik kom ze dagelijks tegen. In het weekend komen er al veel dagjes mensen die hier recreëren en dat mogen ze ook, alleen verdraaid jammer dat dat met veel herrie en stank gepaard gaat. (motoren, scooters, oldtimers, zelfs met de tractor wordt voor de lol door knullen op de weg gereden enz.)
Ik hoop dat het tegen gehouden wordt en wens jullie veel sterkte toe.


H.R. te Epen.

maandag 16 mei 2011

Reacties op interview in Gulp & Geul

Mede naar aanleiding van het interview in het Gulp & Geul ontvingen we meerdere reacties, de meeste mensen steunen ons verzet tegen de komst van vakantiehuisjes op de Gulperberg. Een greep uit de reacties:
Gaarne willen wij, Mick en Monique Berger-Vink, ons aansluiten bij de actie tegen het Centerparcs plan op de Gulperberg.

Wij zijn hier in 1999 komen wonen (Heijenrath) en hebben het alleen maar drukker zien worden. Het Limburgs landschap wordt meer en meer geëxploiteerd.
Van kennissen en vrienden uit het noorden horen wij regelmatig dat zei liever naar de rustige Voerstreek op vakantie gaan dan naar het drukke heuvelland.

Wij vinden dat een grootschalig bungalowpark hier absoluut niet past en vinden het ook de doodsteek voor de kleine appartementverhuur bedrijven en hotelletjes in de omgeving.

Het is belangrijk dat alle belanghebbenden (kleine hotelletjes en vakantiehuisjesverhuurders, buurtbewoners) er van doordrongen zijn wat er echt gebeurt als dat park er straks eenmaal staat.

Dus het wakker schudden van de burger is essentieel.

Mick en Monique Berger
-----
Ik wil laten weten dat ik het te gek voor woorden vind om center parcs te bedenken voor de gulperberg. Ik deel de visie van groen links. Er zijn al zoveel vakantiehuizen in het heuvelland. In Euverem wordt gestart met de herinrichting en uitbreiding van de vakantiehuizen. Massa's huisjes staan gedeeltelijk leeg in gulpen en omgeving. Het centrum van Gulpen is te klein om zoveel mensen te bedienen. Nu al kun je nauwelijks parkeren bij de plus/centrum. Er is overigens in gulpen naar mijn idee voldoende parkeergelegenheid, maar om boodschappen te sjouwen is parkeren dichtbij de supermarkt wel van belang. Er is al genoeg toerisme in Gulpen en verdere heuvelland. Als er nog meer mensen komen is het overal te druk en dit gaat ten koste van de bijzondere schoonheid van het heuvelland. Op massatoerisme zit ik echt niet op te wachten.
Dus alstublieft stop deze plannen!
Mariet Custers Gulpen
-----
Beste mensen van Groen Links

Ik steun jullie actie tegen de bouw van een vakantiepark op de Gulperberg volmondig !!

Regelmatig ga ik daar wandelen en bemerk op welk een prachtig stukje aarde ik mij bevind. Dit geld overigens voor heel veel plekken in de gemeente Gulpen. Een "Godsgeschenk"!
Hier moeten wij met z'n allen heel bewust en behoudend mij omgaan. Rust en natuur is waar wij met z'n allen zo broodnodig behoefte aan hebben. Hoewel velen zich dat (nog) niet blijken te realiseren. Deze prachtige lokatie overleveren aan de commercie, want dat is wat in mijn ogen dreigt te gebeuren, is een verwaarlozing van onze eigen behoeften.
Het is, zoals jullie in Gulp & Geul schrijven, veel beter om de bestaande lokaties en initiatieven van de huidige ondernemers te steunen en creatief om te gaan met hetgeen er allemaal is binnen de aangegeven grenzen van onze natuur in de gemeente. Samenwerking met buurgemeenten lijkt mij in deze zeer zinvol.

Graag wil ik dat jullie ook mijn stem tegen de bouw van een vakantiepark op de Gulperberg a.s. donderdag 19 mei laten horen.

Veel succes en vriendelijke groet,

Arthur Nijsten (Gulpen) / Marjon van Sambeek (Gulpen) / Frits Meessen (Ubachsberg)

Interview in Gulp & Geul Journaal

Op 13 mei 2011 verscheen het volgende interview met twee raadsleden van GroenLinks in het Gulp & Geul Journaal.


zondag 15 mei 2011

Alle remmen los in Gulpen

De door u gestelde motivatie tegen de bouw van vakantiewoningen op de Gulperberg kan ik volledig onderschrijven.

De gemeente Gulpen (bestuur en raad) laat in een korte tijdspanne grote niet omkeerbare landschappelijke aantastingen binnen de gemeente toe ("grootschalig" kamperen bij de boer in het nationaal landschap, golfbaan in een beekdal) en nu de ontwikkeling van vakantiewoningen en een hotel op de Gulperberg. Dit baart mij grote zorgen. Temeer omdat opvallend genoeg in het raadsvoorstel gesproken wordt over onderzoek naar flora en fauna, archeologie, geluid, milieu etc. maar niet over het landschap. En dat is juist waar het hier over gaat. Zeker als men er van uit gaat dat een dergelijke ontwikkeling vanaf grote afstand, bijna 360 graden rond, zichtbaar is.

Vanaf 1955 ben ik woonachtig in Gulpen en vanaf die tijd stel ik belang in het Limburgs landschap. Vanaf 1970 ben ik beroepsmatig met het landschap bezig, eerst als planoloog in het kader van het opstellen van 26 bestemmingsplannen buitengebied voor zuid en midden Limburg en vanaf 1980 tot 2005 als zelfstandig landschapsarchitect.
Daarom kan ik u informeren over de ontwikkelingen op de Gulperberg die aantonen dat iedere ingreep, hoe klein ook, heeft geleid tot verdere aantastingen dan wel problemen.

Historie:

- rond 1960 is een vogel parkje met een kleine speeltuin, een ijs kiosk en een skelterbaantje gerealiseerd; er waren toen al mensen in Gulpen die dit een aantasting van de gulperberg vonden;

- midden jaren zestig is een panorama restaurant gebouwd, bedoeld voor de toen populaire bus toertochten door zuid Limburg; in de kelder was een dansgelegenheid die men nu een disco zou noemen. deze laatste heeft niet of nauwelijks gefunctioneerd; eind jaren zeventig werd het geheel gesloten en is sindsdien niet meer in gebruik;

- midden jaren zeventig werd het vogelpark en speeltuin gesloten; de ijs kiosk was de aanleiding om er een restaurant (Stap Inn) te bouwen; dit werd later nog een aantal keren aangepast maar vooral vergroot; later kwam er nog een bedrijfswoning bij die qua grootte niet onderdoet voor het restaurant;

- midden jaren zeventig was zowel de gemeente Gulpen als de hogere overheid van mening dat de ontwikkeling van verblijfs recreatieve voorzieningen in het nationaal landschapspark (later nationaal landschap) een grote aantasting van het landschap tot gevolg had. Daarom werd besloten om over te gaan tot gehele of gedeeltelijke sanering van kampeerterreinen.
In de huidige gemeente Gulpen waren dit:
= de camping De Rozenhof in Epen waar het aan de overzijde van de weg gelegen gedeelte werd gesaneerd;
= de camping in de berg in Slenaken (dhr. Mantel) die geheel werd gesaneerd en.........
= de camping op de Gulperberg waar een deel werd gesloten en waar werd overeen gekomen dat buiten het zomerseizoen de camping ontruimd moest worden.

Met name in het geval van de Gulperberg vond men dat de landschappelijke aantasting, het zicht vanuit het landschap richting camping, onevenredig groot was. Het huidige voorstel houdt zelfs meer als een verdubbeling van de situatie uit de jaren zeventig in.

De door verschillende partijen gebruikte argumenten voor inpassing en inrichtingsmaatregelen gaan in dit geval niet op omdat:
- het bouwen van 200 woningen vol in het zicht boven op een berg niet landschappelijk ingebed kan worden;
- een landschappelijke inrichting niet zal leiden tot een verbetering van de huidige landschappelijke situatie of zoals zelfs is gesuggereerd de bouw van de huisjes zal leiden tot een verbetering van de situatie; het tegendeel is het geval;
- de bouw van zgn. streekeigen bebouwing (vakwerkhuisjes) versterkt de landschappelijke aantasting; waar staan 200 vakwerkhuisjes bij elkaar boven op een berg?
Zowel landschappelijk als cultuur- historisch is dit onjuist;

De consequentie van de realisatie van de vakantiewoningen is in ieder geval dat
- dit leidt tot een hoge mate van lichtvervuiling, onevenredige toename van verhardingen voor ontsluitingswegen, parkeerplaatsen etc. (p-plaats bij 200 huisjes ca. 4000 m2)
- de verkeersdruk in het gebied sterk toeneemt. Als voorbeeld: bij een bezettingsgraad van 60% en maar een gezin per huisje (120 auto's), zijn dit minimaal 2 keer 120 verkeersbewegingen per dag zijnde 240 verkeersbewegingen.
- de landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden van de aansluitend gelegen ongeschonden vallei ernstig worden verstoord.

Economische belangen op korte termijn zijn evident maar er bestaat geen enkel onderbouwd argument dat dit op termijn zo zal blijven. Ik doel hier ook op de leegstand van een groot aantal vakantiewoningen thans bewoond door b.v. gastarbeiders en een soortgelijk project dat op korte afstand van Gulpen zal worden gerealiseerd. (luxe vakantie woningen in landschappelijk aangepaste bouwstijl; het lijkt hetzelfde!!?)

Het gemeentebestuur en de gemeenteraad zouden doordrongen moeten zijn van het feit dat alle voorgestelde ontwikkelingen NIET OMKEERBAAR zijn en op termijn zullen leiden tot verdere uitbreidingen en dus nog grotere aantastingen van het gebied. Realiseert men zich wel wat dit voor de toekomst betekent? Kan de toename van het recreatief product gedragen worden door het kwetsbare gebied van het nationaal landschap, het dorp, de gemeenschap? Ik betwijfel dat.

Ik doe dan ook een beroep op ieders verantwoordelijkheid om niet in te stemmen met elke verdere bebouwing van de Gulperberg.

maandag 2 mei 2011

Let's get closer

Center Parcs heeft een leuke slogan: Let’s get closer. Wat zoiets als ‘laten we wat dichter tot elkaar komen’ betekent. Hoe langer ik er over nadenk, hoe minder ik de slogan begrijp. Wat bedoelen ze hier eigenlijk mee? Kom naar Center Parcs om dicht op elkaar te zitten in het bubbelbad? Zijn de huisjes zo klein dat je niet om elkaar heen kunt? Moeten we Nederland volbouwen met Center Parcs huisjes om een meer tolerante samenleving te maken?
Zelf heb ik heel wat familieweekenden, midweken en zelfs hele weken in Center Parcs huisjes doorgebracht. Van Zeewolde tot Zandvoort en van Emmen tot America. Je vindt die dingen overal En het leuke is: het maakt niet uit waar je bent: ze zijn overal hetzelfde. De plastic oranje hoekbank voor acht personen in de woonkamer, de vloerverwarming in de badkamer en de bijbel op het nachtkastje. In mijn herinnering lopen ook al deze vakanties door elkaar. Het verschil was dat mijn vader weer wat kaler was, mijn neefje ’s nacht wat minder huilde en mijn zusjes buik voor de tweede worp flink dikker was omdat ze een tweeling verwachtte. Maar van de omgeving herinner ik me helemaal niets. Hoe dat kan? Da’s heel simpel: we kwamen het park niet af. Dat was ook niet de bedoeling van Center Parcs want alles was op het park te krijgen. En bovendien hadden we allemaal onze kofferbakken volgestouwd met kratten frisdrank en bier. Dus gelukkig hoefde je niet naar de plaatselijke supermarkt, want dat is toch een heel gedoe tijdens je familie-uitje.
En toegegeven, we werden als familie weer heel close tijdens zo’n week. Dat ging ook gemakkelijk want je hoefde alleen maar na te denken over hoe laat je ging zwemmen, squashen of tennissen. En al ben ik iemand die altijd graag de omgeving verkent, ook ik voelde bij Center Parcs daartoe geen enkele drang. Ik werd luier en luier. Het was al te veel moeite om naar de parkeerplaats te lopen naar je auto. Want bij Center Parcs mag de auto niet voor de deur. Nee, al het blik staat verzameld op een grote parkeerplaats. Tot de dag van vertrek. Dan sta je eerst in de file van de parkeerplaats naar je huisje, en dan in de file van je huisje om het park af te komen.
Sinds ik in de Limburgse heuvels woon ben ik niet meer in een Center Parcs bungalowpark geweest. En ik moet toegeven: ik wil ook niet meer. Hier geniet ik elke dag van de omgeving. Maar nu zijn er plannen dat Center Parcs naar mij toekomt en nog wel op het meest prominente plekje van de gemeente: bovenop de Gulperberg. De rillingen lopen me over de rug bij de gedacht alleen al. We zullen toch niet weer een stuk echt Limburgs landschap opofferen aan de grillen van een multinational? Zeker niet om economische redenen. Want die kunnen weleens vies tegenvallen. Een Center Parcs bezoeker maakt het niet uit waar hij verblijft. Die komt niet voor het landschap of cultuur. Die wil een herkenbare bungalow, een zwemparadijs en een pizzeria op het park.
Let’s get closer. Persoonlijk hoef ik niet closer te worden met Center Parcs. Ik houd ze liever op een afstand. En als ik een keer een familieweekend wil organiseren zijn er genoeg accommodaties in de buurt. Laten ze maar lekker close worden bij Center Parcs. Maar niet op de Gulperberg en zonder mij.

dinsdag 5 april 2011

Stop aantasting natuur en landschap!

Meer dan 40 jaar geleden gingen wij reeds op vakantie naar Zuid-Limburg. We voelden ons aangetrokken door het karakteristieke heuvellandschap. Kalk en löss in de bodem betekenen een bijzondere wilde flora; dat had als plantenliefhebbers onze eerste interesse. Maar ook genoten we hier van de rijke cultuur, de gastvrije bevolking en gemoedelijke volksaard. Eigenlijk waanden we ons al een beetje in het buitenland.

Zuid-Limburg is bij uitstek het gebied voor natuurliefhebbers en rustzoekers. Heerlijk wandelen door holle wegen, langs graften, leuke vakwerkhuisjes, intrigerende wegkruizen en lekker eten en drinken op idyllisch gelegen terrasjes. Kortom: een landstreek waar het goed toeven is voor zowel inwoner als toerist!

Inmiddels woon ik zelf nu al zo'n 25 jaar in het heuvelland en geniet nog dagelijks van natuur en landschap; het is werkelijk een uniek stukje Nederland.
Waarom deze nostalgische terugblik? Omdat ik absoluut niet tegen toerisme ben. Ik was immers ooit zelf toerist. Van mij mag iedereen hier komen genieten van de unieke combinatie van natuur en cultuur. En bovendien verdient de plaatselijke middenstand er een goede boterham mee. De afgelopen decennia leek er een acceptabele balans tussen natuur- en landschapswaarden enerzijds en het toerisme anderzijds.

Helaas gaat het de laatste tijd snel bergafwaarts met de houding van de politiek jegens de natuur, nota bene ons belangrijkste kapitaal. Landelijk beleid helpt in no time de ecologische hoofdstructuur om zeep. In dit kader door de provincie aangeschafte grond is al in de uitverkoop gedaan. Kamperen bij de boer is van 5 naar 10 naar 15 naar 25 plaatsen gegroeid, op die manier heeft het vaak al niets meer met de oorspronkelijk bedoeling te maken. Onlangs werd besloten tot het aanleggen van een golfbaan in het dal van de Eyserbeek.

Maar het slechtste plan is toch wel de mogelijke komst van Center Parcs naar de Gulperberg. Wellicht zal het nog bescheiden (?) met 200 huisjes beginnen. Maar ongetwijfeld zal Mosaqua ook snel in de opzet worden betrokken en het park dan vanaf de huidige camping richting zwembad worden uitgebreid. Het zicht op deze zo karakteristieke "berg" is dan voorgoed verpest. Door mee te werken aan deze site hoop ik een bijdrage te kunnen leveren om het tij nog te kunnen keren!